Anil Ramdas

Fu Wikipedia
Anil Ramdas

Anil Ramdas (1958-2012) e ben wan kolumnisti. Anil Ramdas e ben wan man fu Sranankondre, so a e ben wan srananman. (Si tu: Disi rei taki ala blanga srananman e abi.)

Disi papira ben pikin. Yu kan kenki a papira disi.