Daguwesneki

Fu Wikipedia
Go na: fenipresi, suku

A Daguwesneki (Boa constrictor)<Rediteredagwesneki> de wan te dri mitri langa tyokrosneki fu a papasneki nomo gadosneki famiri(Boidae).A de wan fu a pikinso kowrubrudu bubaskinsortu pefu a lerisabifasi nen 'Boa constrictor' alasabifasi de èn owktu 'Nederlandse' nen tron kebroiki. Abra a buskondresma anbegi en nanga a Inca's grani en leki en de wan fu a moro santa meti, Fudrape a nen Gadosneki kmopope. ________________________________________________________________________________________________


kmopopsa nanga osoafdaki[kenki | brontekst bewerken]

_____________________________________________________________________________________________

A Daguwesneki kmopopsa ini wan bigi nomru fu kondre ini wan bigi pisi fu Zuidsei- nanga Mindrisei-Amerkan; Argentina, Belize, Bolivia, Brasyon, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Frans-Guyana, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Lucia, Sranankondre, Trinidad en Tobago en Venezuela. Fusanede a bigibigi panyakontren ae na ipi ondrosortu, luntonangana tin, dati alamala libi ini frafra defrenti libibirtikontrin. A basyanomru eksemprepisi libi ini natnati nanga waran, waranbusi alenbusi, sonwan ondrosortu ini san frafradrei lontustantori tapu a eilanti. A Daguwesneki nomo (Gadosneki)de wan bun krenmeti di abratyari wan bigi pisi fu en libi ini wan bon, luru na en katibo efu de ini rostu.

== Lontuskrifi == _____________________________________________________________________________________________

Daguwesneki ede


A Daguwesneki abi wan langa nanga finfini skin, nomo tranga sote fusanede a basyanomru spirtitei. A sneki kan wegi moro dan wan tyawa kilo èn awinsi fa a bun flèxifasi a kondrekrasmeti no di bribrib sote. Fusanede a bigi panyakontren wan biginumru klorukenkidifrenti biginopo nomo a no ala anganangamakandra nanga wan ondrosortu. Sonwan ondrosortu sabi lontunangana feifi difrenti klorukenidifrenti, nanga kloru leki redi, geri, grun, weti, broin èn braka. A rediteredaguwe(gadosneki) efu papasneki de moro powpi. di abi wan letibroin kloru nanga wan krin dungrubroin te redi terekba. A disi ondrosortu man tuka tapu Sranankondre.

Nyansani[kenki | brontekst bewerken]

_______________________________________________________________________________________________

A Gadosneki(Daguwesneki)libi nofotron fu alata èn tra kawbetimeti èn dati meki en wan tanbunyepi osomati. A sneki ne frede fu libisma èn komopopsa nofotron ini a libismakontren,fusande a alata di kon suku nyang ini oso. Boiti kawbetimeti den nyang menameti, fowru nanga tra kowrubrudo-bubaskinmeti soleki lagadisa nanga smara kaimansortu owktu. Wan powpi horiman fua Gadosneki(Daguwesneki)ben di a preifetitreiman 'Jake the snake' Jake Roberts, baka en alapewini en fringi a sneki fu en tapu a abraseiman. Basyanomru preifetistreiman de frede fu a sneki, nomo disi ben prei fu frede.


Libifasi[kenki | brontekst bewerken]

_______________________________________________________________________________________________

Daguwesneki de eksilibiboro, den mek den eksi ma a eksi rutupurulusu densrefi iniseiini. A teki fo te aiti mun bifosi a kriori ben boro, dati kan di angananga leisi moro te siksitenti. A sneki ben di rutulepi baka dri te feifi yari, èn kan gro owru te tyawayari ini strafosofasi.

Daguwesneki frupranigi ensrefi alasabifasi nanga rutufreirifasi, nomo a di wan torifasi fu yongwenkifruprani(parthenogenese). A krioro komopo fu disi norutufreirifasi frupranigi de na uma den abi tunomru fua rutugromosomu 'W', wansani dati rutufreirifasi frupranigi abi noiti ________________________________________________________________________________________________

Tra links: Kownukronsneki Abomabrasa