Naar inhoud springen

Godino

Fu Wikipedia

Godino ben wan presi ini Somalikondre, taki wan kondre ini Afrka ben. A karto numro ben Ne41 nanga Nf41.

Godino e ben wan guru 1000 - 5000 klasse presi. Nanga e abi no so pasa frusini. Berbera e ben a preki fu disi opoflaku. Disi presi e ben ofiseli gu nanga kan via nen fu a Somalikondre somaliregime. Disi presi e ben no fu aldotiblangi nanga e abi tu pikinr grontapu-opoflaku nanga oso-lay fu disi role. A populasi fu disi presi e resi disi ten oktu.