Venom

Fu Wikipedia
Go na: fenipresi, suku

Venom e ben wan produkti taki yu ogu fu sey.

Disi papira ben pikin. Yu kan kenki a papira disi.