Naar inhoud springen

Yari

Fu Wikipedia
Wan dray fu a aldoti opo a bigi son ben wan yari

Wan yari (fu Ingrist. year nanga from Owrur Ingristongo gēr) ben a ten inifu tu rikurinsi fu wan butunis saamga tu a dray fu a aldoti opo a son.

Wan Gregoriani yari abi 12 mun nanga 365 dey nanga opo ies fosfor yari 366 yari, so futru 365,25 yari. Pasa prisisi 365.2425 dey.

Wan sidiria yari ben 365.256363051 dey. Wan tropikali yari ben 365.24218967 dey. Wan anomalisti yari ben 365.259635864 dey. Wan drakoni yari ben 346.620075883 dey. Wan fulimunyari ben 411.78443029 dey. Wan heliakali yari ben ski fu ies son. Wan sotiki yari ben 365.25 dey. Wan gossia yari ben 365.2568983 dey. Wan besselia yari ben 365.242189 dey. Wan bigi yari efu platoniki yari efu ekinoktia yari ben 25700 yari. Wan galaktiki yari ben 226000000 yari.