Kayanakondre

Fu Wikipedia
Guyana
Co-operative Republic of Guyana
Ripoliku Kayanakondre
Nasifla Presifla

Tongo: Ingristongo
Mamafoto: Georgetown
!  
Flaku: 214.970 km²
Flaku efu watra: 8,4 %
Man: 735.554 (2014)
I TLD: .gy

Kayanakondre (Ripoliku Kayanakondre) na wan kondre ini Amrika. Ini Kayanakondre fo hondru nanga fotenti nanga neigi dusun nanga aiti hondru nanga aititenti-na-aiti (697.181) libisma e tan.